We deliver holistic research solutions that address the unique environmental challenges Aotearoa New Zealand faces, and support the mauri of our productive and natural landscapes.

We educate and mentor a diverse group of emerging scientists at undergraduate and post-graduate level across Aotearoa New Zealand, empowering a new generation of bioprotection advocates and researchers to think differently.

Ko tā mātou ko te rangahau tirohanga whānui ki ngā wero mō te taiao o Aotearoa ake, me te tautoko i te mauri o ōna wāhanga whaihua, i ōna ake wāhanga tūturu hoki.

Ka whakaako, ka tautoko hoki mātou i tētahi rōpu whānui o ngā mātanga kei te taumata ako paetahi, paerua rānei ki Aotearoa nei. Mā tēnei hoki ko te akiaki kia whānui ngā whakaaro o ngā kaitiaki taiao-koiora, a, ko te hunga rangahau hoki.

Sign Up For Our Newsletter

Name

The collective academic strengths of our 11 partners ensure we are uniquely placed to provide world-leading, integrated education and research.

I runga i te ngātahitanga o ngā kaha me ngā pūkenga o ēnei hoa kaipakihi, e taea ana e mātou te tuku i te karamatamatatanga o te mātauranga pāhekoheko me te āta rangahau.